Centrul București

banner1

Colegiul Universitar „Spiru Haret” București, este o instituție de învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal) parte a Universității Spiru Haret din București, ce oferă calificări profesionale de nivel 5 în domeniul SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ și în domeniul PRODUCȚIE MEDIA, practicând o politică expansivă ce vizează dezvoltarea viitoare și pe alte arii profesionale de interes.

Cei 25 de ani de experiență în învățământul universitar au condus la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare cu mediul public și privat, astfel Colegiul Universitar „Spiru Haret” a atras resurse umane competente, specializate, medici de prestigiu ce asigură cea mai bună pregătire profesională.

Universitatea Spiru Haret București organizează cursuri pentru calificările profesionale Asistent medical generalist și Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare, din domeniul Sănătate și asistență pedagogică, în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret București (autorizat prin Ordinul Ministrului nr. 5770/12.11.2015 modificat prin Ordinul Ministrului nr. 5040 din 30.08.2016) și al Colegiului Universitar Spiru Haret Craiova (autorizat prin Ordinul Ministrului nr. 5753/12.11.2015).

Programele propuse de Colegiul Universitar „Spiru Haret” consolidează inovarea, stimulează creativitatea, facilitează învățarea și dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale în învățământul postliceal sanitar, propune metode de predare-învățare mai eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în învățământ.
În cadrul colegiului, elevii beneficiază de pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din țările membre ale Uniunii Europene, pentru a face față schimbărilor economice, sociale și culturale. 

 

amg Asistentul medical generalist oferă îngrijire medicală bolnavilor, monitorizează aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc.), administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor, pregătește bolnavii pentru examinare, dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiește bolnavii și infirmierii etc.

Prin obținerea acestei calificări profesionale, asistenții medicali generaliști pot profesa în cadrul următoarelor unități medicale din sistemul de sănătate public și privat: Spitale, Policlinici, Dispensare locale, Cabinete medicale particulare, Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, Cabinete medicale din cadrul unităților de producție, Cabinete medicale individuale ale companiilor etc.

 

bfk Asistentul medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare are în vedere evaluarea, aplicarea și monitorizarea procedurilor și tehnicilor de terapie fizică, asistență kinetică, profilactică și de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie și masaj pentru pacienții cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală, cardiovasculară și respiratorie. Asistenții sunt responsabili de aplicarea programelor de terapie fizică, recuperare medicală, de comunicare verbală și nonverbală atât în relația cu pacientul cât și cu ceilalți membri din echipă, cu respectarea regulilor de etică și deontologie medicală.

 

Pentru o pregătire corespunzătoare în domeniul sanitar, Universitatea Spiru Haret Bucureşti, prin Colegiul Univesitar Spiru Haret, a încheiat contracte de colaborare cu mai mulţi furnizori de educaţie sau instituţii de prestigiu, în vederea efectuării stagiilor de practică.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii M.S. Currie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu, Spitalul Clinic Colentina, Clinica Medicală Stefarimed Bucureşti, Centrul de Cercetare, Recuperare şi Terapie Ocupaţională AEPEEC (Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţiei şi Cercetare), Centrul de Mediere şi recuperare Şcolară – Şcoala Gimnazială nr. 32, sunt doar câteva exemple de parteneri cu care avem o colaborare foarte frumoasă.

Protocolul de colaborare încheiat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie, Filiala sector 3, oferă elevilor noştri şansa de a se implica social, de a se informa şi pregăti ca membrii activi şi responsabili ai comunităţii prin activităţi de voluntariat.

Clinica Medicală Stefarimed Bucureşti furnizează servicii de instruire – constând în pregătire clinică şi practică pentru calificarea profesională “asistent medical” şi oferă oportunitatea elevilor conştiincioşi să intre în sistemul medical încă din primul an de practică.

Colegiul universitar ţine cont în permanenţă de necesităţile şi cerinţele elevilor, cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi face demersuri pentru a extinde colaborările, pentru a asigura o pregătire clinică, teoretică şi practică la standarde ridicate.